Budeme myslet na lidi s omezenou pohyblivostí.
Bereme vážně náměty od organizací, které se zabývají tímto tématem. 

Co plán navrhne pro lidi s omezenou pohyblivostí? Případně jak bere vážně náměty od organizací, které se zabývají tímto tématem?

Bezbariérovost a veřejný prostor jedno je.
Informace o změnách veřejného prostoru najdete také a tomto webu.

.

Příklady k inspiraci najdete na tomto odkaze.

Inspirativní čtení závěrem

Rada: zlepšete přístupnost lokalit pro starší osoby a osoby s postižením – hladká rovná dlažba, zapuštěné okraje a taktilní prvky v dláždění zajišťují lepší přístup starším lidem a osobám se zdravotním postižením.

Bezbariérová mobilita
– Opatření zaměřená na zlepšení dostupnosti a přístupnosti míst (současné vizuální naváděcí systémy a doplňková opatření poskytující hmatové a/nebo sluchové informace.

Opatření pro přecházení lidí s omezenou pohyblivostí – Dopravním a městským projektantům se nabízí několik způsobů, jak vyřešit přecházení chodců přes dopravní komunikaci, od značených přechodů pro chodce, případně se světelnou signalizací, až po výraznější investice do infrastruktury včetně podchodů, lávek a křižovatek či ulic s tzv. sdíleným prostorem.

Opatření ke zklidnění dopravního provozu – Zklidňování dopravy zahrnuje fyzická a regulační opatření zaměřená na snížení rychlosti dopravního provozu.

Opatření pro prevenci dopravních nehod – Stanovení nejvyšší povolené rychlosti, opatření pro kontrolu dodržování rychlostních limitů, značení.