Pomůže nám vaše firma s podporou městské mobility?

Co pro to můžete udělat jako zaměstnavatel, či zaměstnanec?
ZAMĚSTNAVATELÉ A ZAMĚSTNANCI

A vše začíná a končí u občana. Rozhodne se změnit své dopravní chování?

A jak na to budou reagovat firmy? Dokáží i ony motivovat své zaměstnance ke změně?


Přijímáme náměty.

U firem míříme především na společenskou odpovědnost.

Inspirativní čtení závěrem

Firemní plán mobility – strategie dané organizace jak snížit dopady způsobené dopravou a ovlivnit dopravní chování zaměstnanců, dodavatelů, návštěvníků i zákazníků (Rye, 2002). Velmi často cílí tento plán právě na zaměstnance a jejich dopravní návyky.

Individuální dopravní plány:

  • Flexibilní pracovní / provozní doba
  • Individuální plánování cest
  • Telekomunikace
  • Konzultant / Manažer pro mobilitu
  • Vzdělávání a výchova v oblasti mobility
  • Individuální dopravní asistence
  • Práce z domu