Zpracujeme generel cyklistické dopravy Třince a ...


tím vytvoříme příznivé podmínky pro lidi, kteří rádi jezdí na kole, na koloběžce, apod.

Zaměříme se na problémy a odstraníme je.Máme ale na co navazovat. Mnohé se již povedlo.

Inspirativní čtení závěrem:

Cyklistická síť - Cyklistická síť poskytuje rámec pro celou řadu zásahů a opatření na cyklistické infrastruktuře, pokrývající určitou oblast; jde například o síť cyklistických tras s oddělenou infrastrukturou pro cyklisty, zařízení určené k parkování jízdních kol, integrace cyklistické a veřejné dopravy. V ideálním případě jsou tvrdá infrastrukturní opatření podpořena měkkými marketingovými a propagačními aktivitami.

Oddělená cyklistická infrastruktura - Společný termín pro různá opatření jako cyklopruhy a cyklostezky, které jsou vyznačené a určené pro užívání cyklisty, bez povoleného vjezdu motorových vozidel.

Zlepšování podmínek pro cyklisty – Cílem je zvyšování podílu cyklistů na dopravě prostřednictvím neustálého zkvalitňování podmínek pro tento způsob dopravy. Mezi tato opatření patří například kvalitnější cyklopruhy a cyklostezky, parkovací zařízení, zvyšování osobní bezpečnosti nebo integrace cyklistické a veřejné dopravy.

Opatření pro přejezdy cyklistů – Dopravním a městským projektantům se nabízí několik způsobů, jak vyřešit přecházení chodců přes dopravní komunikaci, od značených přechodů pro chodce, případně se světelnou signalizací, až po výraznější investice do infrastruktury včetně podchodů, lávek a křižovatek či ulic s tzv. sdíleným prostorem.

Opatření pro prevenci dopravních nehod – Stanovení nejvyšší povolené rychlosti, opatření pro kontrolu dodržování rychlostních limitů, značení.

Bezpečnost cyklistů – Bezpečnost je pro uživatele bezmotorové dopravy jedním z hlavních faktorů, který ovlivňuje kvalitu života a dopravy v městském prostředí.

Opatření ke zklidnění dopravního provozu – Zklidňování dopravy zahrnuje fyzická a regulační opatření zaměřená na snížení rychlosti dopravního provozu.

Cyklistický průvodce + informace v reálném čase – Podrobný průvodce jasně značenými trasami pro cyklisty, pokud možno s aktuálními informacemi o dopravních zácpách a stavu dopravní komunikace.

Průvodce po cyklistických trasách – Podrobný průvodce jasně značenými trasami pro cyklisty.