Jak přeložka silnice I/11 ovlivní cyklistickou dopravu v Třinci?


Při rekonstrukcích spolupracujeme se státem a s krajem.
Máme další nápady.
Příklady odjinud, které by nám měly pomoci v rozhodování. Případně další informace najdete na tomto odkaze.

Inspirativní čtení závěrem.

Nejde jen o cyklistické pruhy, ale také vyhrazené pruhy pro BUS a TAXI a dokonce i jízdní pruhy pro auta s víc než jedním cestujícím (HOV).

Pruhy jsou určené pro vozy s řidičem a alespoň jedním spolucestujícím (někdy alespoň dvěma) a pro autobusy.

Co se stane, když stavíme nové silnice?

Výstavba nových silnic má poměrně jasné a jednoduché cíle: zajistit přístup do míst, která jsou pro motorovou dopravu nedostupná, snížit objem dopravy v jedné oblasti jejím přesunutím do jiné oblasti nebo zvýšit kapacitu silniční sítě. Automaticky by měl být omezen vjezd osobní automobilové dopravy na vybraných ulicích.