Město - zastupitel a úředník


Naše město podporuje stávající trendy v oblasti městské mobility. Otázky, které trápí naše obyvatele. Otázky, které jsou nezávislé na politické příslušnosti, nezávislé na koalici.

Inspirovali jsme se v řadě měst. Vzorem nám je např. slovinská Lublaň.

Inspirací pro naše zastupitele může být Janeze Koželje, náměstek slovinské Lublaně. Rozhovor najdete zde.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4

Inspiraci jsme našli u vedoucího odboru dopravy města Lipska Torbena Heinemanna. Více se dočtete v rozhovoru.

Náš odbor dopravy dopravy jezdí na pravidelné stáže do zahraničí. Příkladem je spolupráce s Lipskem.Inspirace pro Třinec

  • Nová partnerství s městy (Bielsko-Biala, Žilina, Partnerství pro městskou mobilitu - Asociaciace měst pro cyklisty, Civinet)
  • Spojení se soukromým a akademickým sektorem (Třinecké železárny, VŠB-TU Ostrava)
  • Spolupráce s veřejnou a státní správou (kraj, správa silnic, Ředitelství silnic a dálnic)
  • Spolupráce s osadními výbory
  • Změna přípravy investičních akcí
  • Užší a systematická spolupráce mezi odbory úřadu