UČITELÉ, RODIČE, ŽÁCI A STUDENTI


A jak mohou pomoci školy? I ony by mohly vytvořit žákům a studentům vhodné podmínky pro změnu dopravního chování.
I ony by mohly po městu chtít nějaké systémové změny.

Které třinecké školy se přihlásí ke změnám?

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4


Pomůže vaše škola přispět ke změnám v oblasti městské mobility?

Co pro to můžete udělat jako učitel, rodič, žák, či student?

Přijímáme náměty.

Tak která škola si nechá udělat školní plán mobility a také bude dávat podněty městu ke změnám?

Inspirativní čtení závěrem

Školní plány mobility – zahrnuje celou řadu opatření, která primárně cílí na změnu dopravních vzorců chování dětí a rodičů během cest do školy a ze školy – především prostřednictvím snižování počtu jízd autem.

Pěškobus – Tzv. pěškobus podporuje děti v tom, aby do školy nebo do školky chodily ve skupinách pěšky.

Cyklobus – Cyklobus podporuje děti v tom, aby do školy a ze školy jezdily ve skupinách na kolech, děti mladšího věku v doprovodu dospělé osoby.

Cyklistický výcvik – Význam cyklistického výcviku je v tom, že především u mladších dětí hraje bezpečnost v dopravním provozu důležitou roli při rozhodování, jestli vůbec budou na kole jezdit. Cyklistický výcvik se ale může týkat i celých rodin nebo zaměstnanců v některých organizacích.

Doporučení:

  • Proveďte průzkum školních tras – Revize tras, které vedou do jednotlivých škol a školek, hledání silných a slabých míst, seznam nutných opatření podle priorit.
  • Poskytněte dětem ve škole vzdělání v oblasti bezpečnosti dopravy – Zaveďte povinnou výuku o bezpečném chování v dopravním provozu.
  • Zasaďte se o zlepšení dopravní situace v blízkosti škol – Zákaz vjezdu aut v zóně 500m od školy.
  • Dopravní zklidnění kolem školy pomocí komplexního plánování rychlosti.