Parkovací politika může nabídnout i nečekaná řešení.

Už jste přemýšleli o tom, že auto nemusíte vlastnit, ale v klidu využívat?

Plán může vyjít vstříc těmto iniciativám.

Zajímejte se o aktuální dění u vás a navrhněte městu, ať podporuje i jiné modely využití osobní automobilové dopravy.


Inspirativní čtení závěrem

Car Club – Obvykle jde o organizovaný systém, pro jehož členy jsou na kratší časové úseky k dispozici osobní auta.

Ride sharing – Koncept sdílených jízd autem není nový, v různých zemích se však rozvíjel značně odlišně, a to včetně terminologie. Volně lze ride sharing definovat jako jakýkoliv systém, který řidiči usnadňuje možnost svézt někoho dalšího. Jde o poměrně širokou škálu aktivit, počínaje neformálním svezením kamaráda nebo příbuzného až po formálně organizované systémy společných jízd zaměstnanců do práce a z práce. Ride sharing (termín používaný v Evropě) se jinak nazývá lift giving, carpooling (v Severní Americe) a car sharing (v zemích Spojeného království). Car pool je ve Spojeném království termín, který popisuje situaci, kdy organizace/firma vlastní jedno nebo více aut určených pro zaměstnance pro služební účely.

Carpooling – Systém, kdy dvě nebo více osob sdílejí stejnou cestu a jedou autem, které patří jednomu z účastníků jízdy (ve Spojeném království se používá termín Car Sharing).

Car sharing – Jedna ze služeb v oblasti mobility. Lidé platí za hodinu / den používání auta, které vlastní konkrétní společnost, jež systém provozuje pro komerční účely. Auta se obvykle nenacházejí na jednom centrálním parkovišti, ale jsou rozmístěna po celém městě, nebo dokonce v několika městech.

Van pooling – V tomto případě zaměstnanci určité organizace/firmy jezdí společně do práce a z práce minibusem a dělí se o náklady na zakoupení vozidla a jeho provoz. V některých firmách mohou získat i příspěvek zaměstnavatele, nebo celý systém může organizovat třetí strana.

Příklady k inspiraci