Jakou budeme mít parkovací politiku?

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4Trochu humoru na úvod.

„Říká se, že jsme zdědili historický dluh v podobě nedostatku parkovacích míst. Není to pravda. Jediný dluh, který jsme zdědili je v nás samotných. A tak zatímco Evropa pracuje na smysluplných projektech a mění tvář veřejného prostoru, my jsme zpravidla ani nestačili zahájit proces dialogu, který je základem pro nové pojetí podoby našich měst.“ Petr Horský – Předseda Rady České parkovací asociace z.s.p.o.

Parkování je natolik ožehavým tématem, že budeme spolupracovat s Českou parkovací asociací z.s.p.o. a také s Platformou pro městskou mobilitu, z.s.

Na tomto odkaze budou postupně zveřejňovány konkrétní návrhy k naší parkovací politice. Ta bude vycházet také z principů Evropské parkovací asociace. Pro zajímavost zveřejňujeme čtyři snímky z její prezentace, neboť asi mnohé překvapí.

Zajímejte se o aktuální dění v oblasti parkovací politiky. Více najdete na Akademii městské mobility.


Inspirativní čtení závěrem

Parkování pro cyklisty a úschova jízdních kol – Parkování pro jízdní kola by ideálně mělo zajišťovat následující typy parkovacích míst: nekryté, ale bezpečné parkování, finančně nenákladné, na místě, které bude vhodné s ohledem na umístění obchodů a služeb; uzamykatelný prostor pro parkování jízdních kol a hlídané parkoviště pro cyklisty, které zajistí možnost dlouhodobé úschovy a ochrany jak před krádeží, tak před povětrnostními vlivy.

Parkování mimo ulice města – Parkování pro cyklisty, které není umístěné přímo na ulici města, většinou buď nějaké zařízení/budova (vícepatrová), nebo plocha vyhrazená pro parkování jízdních kol. Přítomnost takového zařízení nebo plochy ve městě mívá výrazný vliv na vyšší podíl cyklistů a menší podíl osobních aut v ulicích.

Regulace parkování ve městech - Počet parkovacích míst pro zásobovací vozy nebývá dostatečný, poptávka po parkování většinou převyšuje lineární kapacitu ulic a dopravci jsou nuceni parkovat dvojitě, tedy v rozporu s pravidly. Zajištění prostoru pro vykládání/nakládání zboží je součástí místní dopravní politiky, která má zajistit provoz zásobovacích aut na posledním kilometru. Nedostatek prostoru pro zásobovací vozy přesouvá zásobovací aktivity do jízdních pruhů a na chodníky, způsobuje dopravní zácpy a vytváří potenciálně nebezpečné situace pro všechny účastníky provozu.

Parkovací poplatky – Parkovací poplatky jsou peněžní poplatky, které řidiči motorových vozidel platí za používání parkovacích míst, buď na vyhrazených parkovištích, nebo na vyznačených místech na ulici.

Kontrolní zařízení – Kontrolní zařízení se používají u parkovacích míst na ulicích i mimo ně a jejich forma se liší podle typu parkování.

Parkovací normy – Parkovací normy určují počet požadovaných nebo povolených parkovacích míst ve všech nových výstavbách, které jsou součástí územního plánu.

Poplatky na soukromém parkovišti – Tento typ poplatků ukládá většinou místní úřad na stávající nebo budoucí výstavbu, která nebude sloužit k rezidenčním účelům, např. na kancelářské budovy. Cílem těchto poplatků je pomoci snížit poptávku po parkovacích místech pro auta, a tím i provoz automobilové dopravy především v centrech měst, kde vysoký podíl dopravního provozu tvoří právě ti, kdo dojíždějí do práce.

STRATEGICKÁ OBLAST CIVITAS – Strategie řízení poptávky

Naváděcí systémy pro parkování – Naváděcí a informační systémy pomáhají řidičům aut pomocí proměnlivých informačních nástrojů (VMS) najít vhodné a volné místo k zaparkování.

STRATEGICKÁ OBLAST CIVITAS – Dopravní telematika

Management parkování osobních aut – Termín „management parkování“ se týká procesu řízení počtu parkovacích míst, výše poplatků a / nebo přístupu k parkování na určitém místě.

Management parkování na konkrétním místě – Termín „management parkování“ se týká procesu řízení počtu parkovacích míst, výše poplatků a / nebo přístupu k parkování na konkrétním místě.

Sdílené užívání parkovacích míst: zaměstnanci 9-17 hod, obyvatelé 17-9 hod – proveditelné většinou jen ve víceúčelových sídlech/budovách.